Ogłoszenia i komunikaty

 Redaktor: Kopeć Wiesław

III EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO NA RECENZJĘ KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ Z LISTY

"1050 DZIEŁ PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO NA 1050-LECIE CHRZTU POLSKI"

 

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NASZ KONKURS ODBYWA SIĘ POD HASŁEM

"OD UPADKU DO NIEPODLEGŁOŚCI - POLSKA W LATACH 1764-1918"

I OBEJMUJE KSIĄŻKI Z LISTY OD NUMERU 552 DO 843.

 

REGULAMIN KONKURSU w pliku pdf:

LISTA KSIĄŻEK NA 1050-LECIE CHRZTU POLSKI

 

Najważniejsze punkty regulaminu:

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 6 (Jagiellonka).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

a. etap pierwszy polega na napisaniu recenzji książki historycznej ze wskazanej listy i nadesłaniu jej na adres szkoły do 30 kwietnia br.

b. etap drugi polega na wygłoszeniu oracji na temat recenzowanej książki w Dniu Patrona Szkoły (najprawdopodobniej w br. w dniu 4 czerwca).

4. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań książką historyczną, a poprzez nią historią Polski.

5. Szczegółowe postanowienia regulaminu wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w zamieszczonym wyżej pliku pdf.

6. Fundatorem nagród jest Zespół Szkół nr 6 w Płocku.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY "ZESZYTÓW JAGIELLOŃSKICH"

 

Linki do numerów "Zeszytów" wydanych w bieżącym roku:

Numer 116: "Lista 105 książek najpotrzebniejszych dla Polaka"

Numer 117: Urodzeni w niewoli (XXI) - prof. Stanisław Łempicki

Numer 118: Urodzeni w niewoli (XXII) - "Historia literatury niepodległej Polski" Ignacego Chrzanowskiego.

Numer 119: Urodzeni w niewoli (XXIII) - Julian Krzyżanowski.

Numer 120: Klasycy historiografii: Józef Szujski. 

Numer 121: Klasycy historiografii: Janusz Tazbir.

Numer 122: Klasycy historiografii: Ludwik Kubala.

Numer 123: Zapomniani Polacy: Zygmunt Gloger.

 

"ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE"  

 

  Link do kompletu numerów z projektem "Urodzeni w niewoli"  

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KLUBU MYŚLI POLSKIEJ - ZAWSZE W ŚRODĘ O GODZ. 16.00 W SALI NR 17