Wydarzenia

 Redaktor: Kopeć Wiesław

NA STRONIE SZKOŁY UKAZUJE SIĘ  JUŻ ÓSMY W TYM ROKU, A W SUMIE 123. NUMER "ZESZYTÓW JAGIELLOŃSKICH"

NASZEGO SZKOLNEGO CZASOPISMA O CHARAKTERZE POPULARNONAUKOWYM I LITERACKIM.

Zeszyty Jagiellońskie 

W numerze 123. znajdują się materiały z 98. spotkania z cyklu

"Głośne czytanie nocą"

poświęconego znakomitemu polskiemu historykowi, etnografowi i folkloryście XiX i początku XX wieku: ZYGMUNTOWI GLOGEROWI

i jego dziełom, ród których wyróżniają się takie prace jak: czterotomowa "Encyklopedia staropolska", "Rok polski", "Dolinami rzek", "Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce", "Geografia historyczna ziem dawnej Polski".

 

 

Linki do numerów "Zeszytów" wydanych w bieżącym roku:

 

Numer 116: "Lista 105 książek najpotrzebniejszych dla Polaka"

Numer 117: Urodzeni w niewoli (XXI) - prof. Stanisław Łempicki

Numer 118: Urodzeni w niewoli (XXII) - "Historia literatury niepodległej Polski" Ignacego Chrzanowskiego.

Numer 119: Urodzeni w niewoli (XXIII) - Julian Krzyżanowski.

Numer 120: Klasycy historiografii: Józef Szujski. 

Numer 121: Klasycy historiografii: Janusz Tazbir.

Numer 122: Klasycy historiografii: Ludwik Kubala.

 

 

"ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE"  

 

  Link do kompletu numerów z projektem "Urodzeni w niewoli"  

 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KLUBU MYŚLI POLSKIEJ - ZAWSZE W ŚRODĘ O GODZ. 16.00 W SALI NR 17