Jesteśmy szkołą zapewniającą młodzieży znakomite wykształcenie oraz wychowanie, w których harmonijnie łączą się umiłowanie wiedzy, szlachetność ducha oraz miłość ojczyzny.

Założyciele szkoły pragnęli, aby jej wychowankowie zawsze mieli przed oczyma wielkość idei, chwałę czynów i majestat Państwa Polskiego.
 
Chcemy kształcić i wychowywać człowieka:
• troszczącego się o rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny,
  duchowy i fizyczny
• dobrego
• miłującego prawdę
• prawego
• odpowiedzialnego
• kulturalnego
• szanującego innych
• świadomego własnej wartości
• świadomego istnienia obiektywnych norm moralnych
• świadomego powinności obywatelskich i patriotycznych
• przygotowanego do życia we współczesnym świecie
 

Szczególne znaczenie dla podkreślenia tradycji edukacyjnych szkoły ma medal Cum eximia laude (Z najwyższą pochwałą), przyznawany od 1984 roku wyróżniającym się w nauce i zachowaniu absolwentom liceum.


N
aszym działaniom edukacyjnym przyświeca dewiza wypisana na Sztandarze Szkoły:  Pro Patria et Veritate

 

 

 

 

 

© Promocja Via-Art